פיקדון אישי

פיקדון אישי - בחורה מסתכלת על אחוזים

פיקדון אישי: עזרה לחיילים המשוחררים בבניית העתיד

חיילים משוחררים זכאים למענק המכונה "פיקדון אישי". הזכאות לפיקדון האישי תקפה למשך שבע שנים מתום השירות וניתן להשתמש בה בחמש השנים הראשונות שלאחר השחרור רק למטרות מסוימות.

למה ההטבה מכונה פיקדון? כי הכסף שבפיקדון לא מועבר ישירות לחשבונו של החייל המשוחרר, אלא שמור כפיקדון בידי המדינה וכל חייל זכאי לפדותו רק בתנאים מסוימים.

16 מיליון ש"ח של פקדונות לא מנוצלים

מדי שנה נשארים בקופה הציבורית כ-16,0000 ש"ח של פקדונות אישיים לא מנוצלים. איך זה קורה? כי האחריות למימוש הפיקדון האישי היא בידכם. ייתכן שתנצלו חלק מהסכום ללימוד קורס – מצוין, אך יש לכם עוד כסף בקופת הפיקדון. משוחררים רבים שוכחים לנצל את כל כספי הפיקדון, ואחרי 5 שנים מרגישים כה רחוקים מהשירות הצבאי שהם לא זוכרים לקחת את הכסף שנותר.
לכן קחו אחריות. שימו לכם תזכורת לעוד 5 שנים ואם לא מימשתם עדיין את הפיקדון האישי – ממשו אותו. הוא נועד למענכם וחבל לא להשתמש בו.

עבור מה ניתן הכסף שבפיקדון האישי?

בחמש השנים הראשונות שלאחר השחרור, הפיקדון ניתן עבור 6 מטרות מוגדרות:

כספי הפיקדון יעמדו לרשות המשתחרר בתוך שבועיים עד חודש מהיום שסיים את שירות החובה.

מה סכום הפיקדון האישי שמגיע לי?

סכום הפיקדון מחושב לפי סוג השירות שנעשה בצה"ל ומספר החודשים:

משך השירות     לוחמים/לוחמות  תומכי לחימה     אחרים

24 חודשים        18,635 ש"ח      16,168 ש"ח      13,154 ש"ח

36 חודשים        28,500 ש"ח      24,390 ש"ח      19,731 ש"ח

מה קורה עם כספי הפיקדון אחרי 5 שנים?

לאחר חמש השנים הראשונות, יש לכם חלון הזדמנויות של שנתיים בלבד לקבלת הכסף – לכל מטרה שהיא. אם עברו 5 שנים ולא פדיתם את הכסף, אתם רשאים לקחת אותו ולהשתמש בו כראות עיניכם. בתום שבע השנים, מימוש הפיקדון לא יתאפשר ותימחק יתרת הפיקדון.

 

פיקדון אישי לטובת לימודים

ההגדרה של "לימודים" לעניין זה כוללת:

כדי לקבל את הפיקדון לטובת לימודים יש להציג:

 • שובר תשלום עם פס מגנטי הנושא סמל מודפס של מוסד או קוד קורס בן 8 ספרות, אשר מופיעים עליו שם המבקש והסכום לתשלום.
 • הלומדים במוסדות הבאים רשאים להגיש שוברים ללא סמל המוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, הטכניון בחיפה, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת אריאל והמרכז הארצי לבחינות.

פיקדון אישי לטובת הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית כוללת:

 • קורסים טכנולוגיים של המכון להכשרה טכנולוגית (מה"ט)
 • קורסים המוצעים על ידי משרד הכלכלה באמצעות האגף המקצועי בלשכת התעסוקה
 • קורסים פרטיים במוסדות מוכרים

פיקדון אישי לטובת רכישת דירה

ניתן להשתמש בכספי הפיקדון לרכישת דירה שנרכשה לאחר השירות – בכל מקרה התשלום יועבר למוכר הדירה, נאמן או עורך דין – ולא לחשבונו של החייל הרוכש.

כדי לקבל את המענק לטובת רכישת דירה יש להציג את המסמכים הבאים:

 • חוזה רכישה מקורי.
 • העתק נאמן למקור, כולל חתימה וחותמת עורך דין על כל עמוד בחוזה.
 • אישור זכויות על שם המוכר או המבקש, עדכני עד חודשיים מתאריך הבקשה. במקרה של רכישה מקבלן אין צורך באישור זה.
 • הצגת דיווח למס רכישה המאושר על ידי רשויות המס.

פיקדון אישי לטובת פתיחת עסק

ניתן להשתמש בפיקדון לפתיחת עסק – הן עסק של עצמאי (עוסק מורשה או פטור), הן עסק המנוהל על ידי חברה בע"מ והן כשותפות. מימוש הפיקדון לצורך עסק, כולל הגבלות:

 • הסכום המינימלי למימוש הפיקדון בכל בקשה מוגשת הוא 3,000 ש"ח
 • הסכום המינימלי לכל קבלה או חשבונית מס הוא 500 ש"ח
 • סכום התשלום יבוצע בניכוי סכום המע"מ
 • בעת רכישת מוצר המשמש גם לעסק פרטי וגם לשימוש אישי כגון מחשב, מזגן, רכב – נדרש אישור רואה חשבון או יועץ מס

שימו לב שתוכלו לקבל החזרים רק על הוצאות של העסק (דוגמת רכישת ציוד) ולא על הוצאות שוטפות (כמו חשמל וארנונה).
כדי לקבל את הפיקדון לטובת פתיחת עסק יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • תעודת עוסק מקורית או תעודת שותפות או תעודת התאגדות.
 • טופס פרטי נישום של מס הכנסה ו/או הודעה ליחיד/תאגיד שכוללים חותמת ולוגו רשמיים של מס הכנסה על פתיחת תיק.
 • חשבונית מס או קבלה מקורית של הספק המפרטת את המוצרים/שירותים עבור העסק. החשבונית תכלול את פרטי הספק: שם, כתובת, מס' טלפון, מס' עוסק מורשה, חתימה וחותמת ספק.
 • אישור רו"ח/יועץ מס על רכישה לצורכי העסק, ייעודה וסכומה.
 • ברכישת ציוד יד שנייה תוצג חשבונית מס בלבד.
 • ברכישת סחורה בחו"ל יש להציג אישור מכס על שם המבקש לגבי כניסת הסחורה לארץ, תיאור הסחורה ועלותה בשקלים, וכן אישור רו"ח/יועץ מס על רכישה בחו"ל, שהיא לטובת עסק חי בארץ, סכום הרכישה בשקלים ושמדובר בהוצאה הרשומה כהוצאה מוכרת של העסק של המבקש.
 • הסכם הקמת שותפות/הצטרפות לשותפות שבו מפורט חלקו של המבקש.
 • פלט מרשם החברות או אישור עו"ד/רו"ח על בעלי המניות בחברה, כולל את שם המבקש ושהמניות לא נסחרות בבורסה.
 • אישור רואה חשבון בציון הסכום שהושקע כנגד חלקו של המבקש בהון העצמי, לא כולל הלוואת בעלים.

פיקדון אישי לטובת נישואין

מימוש הפיקדון אפשרי רק לחייל או חיילת שנישאו לאחר השחרור. התשלום יועבר ישירות לחשבון המבקש. כדי לקבל את הפיקדון יש להציג את המסמכים הבאים:

 • תעודת נישואים מקורית.
 • הגעה פיזית של בן/בת הזוג לבנק לצורך הזדהות.
 • תעודת זהות של המבקש ובן/בת הזוג, כולל הספח שבו מצוין במצב האישי – נשוי/אה.
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין של המבקש ובן/בת הזוג, שבו מצוין בסעיף מצב אישי: נשוי/אה ומצוין תאריך שינוי המצב האישי.

איך מקבלים את הפיקדון?

1. יש להוריד את טופס הבקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי ולגשת עם תעודה מזהה לכל אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי. ניתן גם לקבל את הטופס בסניף הבנק.

2. מגיעים לבנק לאומי או לבנק הפועלים, גם אם אין לכם חשבון בנק שם, ופותחים חשבון וירטואלי, כלומר חשבון לא פעיל, שאליו יעבור הכסף מהצבא ישירות לאוניברסיטה או לעסק.

2.שימו לב שבבנק תצטרכו להציג את המסמכים המקוריים בהתאם למטרת הבקשה. אל תדאגו, הם יוחזרו אליכם אחרי ההצגה לבנקאי.

יש לכם עוד שאלות?

השתדלנו לסדר את המידע עבורכם באופן ברור ומסודר. אם יש לכם עוד שאלות בנושא הפיקדון האישי – נשמח לענות. כתבו לנו כאן את השאלה ונציגנו יחזרו אליכם במהירות עם תשובה למייל.