מענק שחרור

מענק שחרור - אישה שמחה

מענק שחרור: עשרות אלפי שקלים לקראת היציאה לאזרחות

המדינה מוקירה אתכם, חיילי צה"ל שנתנו שנים מהחיים שלהם לטובת המדינה, ומעניקה לכם, באמצעות משרד הביטחון, סכום כספי לשימוש מיידי וחופשי במתנה, על מנת  לסייע לכם בתחילת הדרך האזרחית.

איך מחשבים את גובה המענק?

גובה מענק השחרור המגיע לכם נקבע על פי חודשי הזכאות שצברתם וסוג השירות.

תקופת הזכאות מחושבת לפי מספר החודשים שבהם שירתתם בפועל בשירות חובה, כולל תקופת שס"ן (שירות סדיר נוסף) ותקופת של"ת (שירות ללא תשלום), ללא תקופות בלתי נמנות המוגדרות בחוק.

במילים אחרות, בכל חודש של שירות, נצבר לזכותכם סכום מסוים – בהתאם לשירות שלכם, לפי טבלה זו:

סוג השירות מענק ל-24 חודשים              מענק ל-36 חודשים
לוחמים/לוחמות:

במהלך 4 החודשים הראשונים לגיוס, התפקיד הצבאי מוגדר כ"אחר" (זהו ממוצע זמן ההכשרה לכל לוחם או לוחמת טרם היותם לוחמים). 

12,818 19,606
תומכי/ות לחימה:

במהלך החודשיים הראשונים לגיוס, התפקיד הצבאי מוגדר כ"אחר" (נקבע על פי משך ההכשרה הממוצע לתומך/תומכת לחימה טרם היותם תומכי לחימה).

11,115 16,768
אחר 9,034 13,551

סכום המענק צמוד למדד המחירים לצרכן.

לחישוב סכום המענק המדויק שמגיע לכם אתם יכולים להעזר במחשבון המענק האישי באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

 

איך מממשים את מענק השחרור?

מענק השחרור מועבר ישירות לחשבון הבנק שאליו הועברו דמי הקיום החודשיים שלכם בצבא, בתקופה של עד 60 יום ממועד סיום השירות. מומלץ להשאיר את החשבון פעיל בתקופה זו.

אופן קבלת המענק תלוי במועד השחרור:

מועד השחרור    אופן קבלת המענק
1-9 לחודש המענק יועבר לחשבונך במלואו ב-1 בחודש הקרוב
10-18 לחודש 80% מהמענק יועבר לחשבונך ב-1 בחודש הקרוב

20% הנותרים יועבר לחשבונך ב-1 בחודש לאחר מכן

19 עד סוף החודש המענק יועבר לחשבונך במלואו חודש ושבוע לאחר מכן,

ב-1 בחודש

 

היכן ניתן לקבל מידע על מענק השחרור ?

באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים תוכלו לקבל מידע נוסף ב"אזור האישי" שלכם.

אם חלפו 60 ימים וטרם קיבלתם את המענק, פנו למנהל התשלומים בצה"ל (03-7349999 שלוחה 7) או לקצינת פניות הציבור בצה"ל (03-5691000).