קפסולת הזמן של מומנטום

יום שלישי, 30 אוגוסט, 2022

הנדון: מכתב לעצמי לעוד שנה

על החתום
דילוג לתוכן