שירות מילואים והטבות לחיילי המילואים

מענק מילואים

שירות מילואים והטבות למשרתי המילואים

שנה אחרי השחרור אתם מצטרפים למערך שירות המילואים של צה"ל, המהווה תגבור לצבא הסדיר בחירום ובשגרה. יכול להיות שיקראו לכם כבר אחרי חצי שנה, אם זה:

 • קריאה ל-3 ימי שירות חד יומיים.
 • לחייל מילואים המוצב ביחידת מעבר (ימ"מ) – קריאה ל- 5 ימי שירות חד יומיים.
 • לאחר חצי שנה מיום השחרור ניתן לזמן חייל משוחרר לעד 10 ימי אימון או תרגיל, וקצין ל-12 יום

מהן הזכויות של חיילי המילואים?

"חוק שירות המילואים" מאגד בתוכו את זכויותיכם וחובותיכם כמשרתי מילואים פעילים. כחלק מהזכויות שלכם כחיילי מילואים אתם זכאים ל:

תשלום בגין שירות מילואים

על ימי המילואים שלכם אתם זכאים לתשלום. מינימום התגמול עבור יום מילואים הוא 196 ש"ח, והמקסימום עבור יום מילואים הוא 1,441 ש"ח. זאת על פי הכנסתך. תשלום המינימום עבור חודש מילואים הוא 5,881 ש"ח והמקסימום הוא 43,240 ש"ח. מי שאינו עובד יקבל תגמול בשיעור המינימום.

שימו לב שאם הינכם עובדים שכירים במשכורת גלובלית לעיתים לא תקבלו שכר שונה על ימי המילואים. אך אם התגמול על-פי חישובי המוסד לביטוח לאומי עולה על השכר הרגיל שלכם, המעסיק מחויב לשלם לכם את ההפרש. כדי לדעת כמה מגיע לכם מביטוח לאומי אתם מוזמנים להעזר במחשבון שכר המילואים של ביטוח לאומי.

הנחה ברכישת קרקע

חייל מילואים ששירת לפחות 80 יום במהלך 6 השנים שקדמו לבקשת ההנחה זכאי להנחה ברכישת קרקע למגורים.

בנגב ובגליל ההנחה גדולה יותר ומגיעה ל-20%-35% מערך הקרקע. באזורים שאינם בעדיפות לאומית ישנה הנחה של 10% ברכישת הקרקע לחיילי מילואים.

מענק מילואים

המדינה מעניקה למי שביצע מעל 10 ימי מילואים בשנה מענק בנוסף לתשלום על ימי המילואים:

מספר ימי מילואים שבוצעו כמות נקודות הזיכוי סכום התגמול בש"ח
10-14.5 0.5 נקודות זיכוי 1296 ש"ח
15-19.5 1 נקודת זיכוי 2592 ש"ח
20-36.5 1.5 נקודת זיכוי 3888 ש"ח
37 ומעלה 2 נקודות זיכוי 5184 ש"ח

המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק שלכם במהלך חודש מאי של השנה העוקבת (לדוגמה: אם ביצעתם 16 ימי מילואים בשנת 2016,תקבלו 2592 שח במאי 2017). אם אתם מחליפים את מספר חשבון הבנק שלכם תדאגו לעדכן את 'מנהל התשלומים של צה"ל'.

הנחה באגרת רישוי רכב (טסט)

חיילי מילואים זכאים להנחה במחיר האגרה השנתית לרכב. כל חייל מילואים זכאי להנחה בגובה 5%. מי שעשה מספר ימים גבוה זכאי להנחה גבוהה יותר של בין 10%-15%

יום ההוקרה לחיילי המילואים

ל"ג בעומר נקבע כיום ההוקרה למערך המילואים.

 

ביטול או דחיית שירות מילואים

חשוב לדעת כי ישנן נסיבות אישיות מיוחדות המאפשרות דחייה או ביטול של שירות מילואים:

 • קריאה למילואים במהלך 30 ימי אבל: במקרה שקרוב משפחה מדרגה ראשונה נפטר, ניתן לדחות את הזימון לאחר תום 30 הימים.
 • חייל מילואים שמתחתן: אם אתה צפוי להינשא, עליך להודיע ליחידתך, וכך לא תיקרא למילואים החל מעשרה ימים לפני החתונה, ביום החתונה ובעשרת הימים שלאחריו (סה"כ 21 ימים).
 • חייל מילואים שאשתו בהיריון: אשתך נמצאת בחודש התשיעי להריונה? מזל טוב. לא תיקרא לשירות מילואים שנתי, זאת לאחר שתציג אישור רפואי מתאים לקצינת הקישור (יובא לאישור רופא היחידה). במידה שאשתך נמצאת בשמירת היריון, אתה רשאי לבקש שחרור משירות מילואים חודשי ושנתי, עליך להציג אישור רפואי מתאים למפקד היחידה – הגורם המאשר.
 • חייל מילואים שנולד לו ילד או אימץ ילד – לאחר הצגת אישור מתאים לכך, זכאי לשחרור משירות מילואים שנתי למשך 30 ימים מיום הלידה או האימוץ.
 • אבות לשלישייה ויותר – אב לשלישייה או יותר, לא ייקרא לשירות מילואים לתקופה של שנה ממועד הלידה, וזאת לאחר שהציג תעודת לידה של הילדים ואישור ממשרד הפנים.
 • מסיבה רפואית: אם אין אפשרות להתייצב לשירות בשל מחלה, יש ליידע את היחידה לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום שאליו זומנת, עם אישור רפואי המאשר כי עקב בעיה רפואית אין ביכולתך להתייצב ביחידה או במתקן צבאי אחר לבדיקה רפואית.
 • חובות אקדמיות: יש לפנות לולת"ם סטודנטים באמצעות המעסיק או  מוסד הלימודים, לא יאוחר מ- 30 ימים לפני יום ההתייצבות, אלא אם כן הגיע צו הקריאה במועד סמוך יותר ליום ההתייצבות. (בקשות לדחיית שירות מילואים קצר משישה ימים יטופלו על ידי מפקד היחידה).
 • מסיבה אישית אחרת: עליך לפנות למפקד היחידה.