*השאלון כתוב בלשון זכר, אבל מותאם, כמובן, לשני המינים.