מושגי יסוד בהתנהלות כלכלית

 

סיימתם את שירותכם הצבאי, ואתם עומדים להשתחרר ולהפוך לאזרחים מן השורה. על מנת שתוכלו לנווט את דרככם הכלכלית בדרך הטובה ביותר, להלן כמה מושגי יסוד הקשורים בהתנהלות כלכלית:

 

חשבון בנק

המקום שבו הבנק מחזיק בכסף של הלקוח לרוב בתמורה ל”דמי ניהול”. החשבון יכול להיות בעל יתרה חיובית (יתרת זכות) והמשמעות היא שהבנק מחזיק את כספו של הלקוח או בעל יתרה שלילית (יתרת חובה), המכונה לעיתים גם “מינוס”, או “אוברדראפט”. המינוס הוא למעשה הלוואה בתנאים גרועים שהבנק מאפשר לך לקחת ועליה משלמים ריבית. ניתן גם להגדיר חשבון שבו לא ניתן להיכנס למינוס.

חשבון עו”ש

חשבון עו”ש הוא חשבון בנק שמאפשר משיכה של כספים והפקדתם, ביצוע תשלומים, הנפקת צ’קים וכרטיסי אשראי, משיכת כסף באמצעות כספומט וכיוצא בזה. חשבון עו”ש מאפשר לך לנהל את ענייניך הכספיים, לבצע עסקאות ותשלומים ולהפקיד כספים בכל מועד שמתאים לך.

דמי ניהול

דמי ניהול הם הכסף שגובה מכם הבנק, או מוסד פיננסי אחר, עבור ניהול החשבונות, ההפקדות והחסכונות שלכם. דמי הניהול, מסתבר, נתונים למשא ומתן, ועמידה על המקח יכולה להניב חסכון עבור הלקוח.

אשראי

אפשרות לקחת הלוואה הניתנת לאדם או לחברה על ידי מוסד פיננסי (לדוג’ בנק או חברת אשראי), תמורת התחייבות של הלווה להשיב את ההלוואה, בתוספת ריבית במועד שנקבע.

מסגרת אשראי

מסגרת אשראי היא הסכום שאתם יכולים להיות בו במינוס במסגרת חשבון הבנק או כרטיס האשראי ולשלם את הריבית שנקבעה בהסכם. לרוב מדובר בריבית גבוהה מזו של הלוואה רגילה ולכן לא כדאי להיות במינוס. חריגה ממסגרת האשראי היא בעצם הלוואה נוספת מהבנק\חברת האשראי בסכום הגבוה ממה שהוסכם עליו, החריגה לא תמיד מתאפשרת ואם כן, גובים עבור החריגה ריבית גבוהה מאד.

הלוואה

עסקה שבה אדם או גוף נותן סכום כסף לאדם או גוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש. הגוף הנותן את הכסף נקרא “מלווה”, והגוף שמקבל את הכסף נקרא “לווה”. סכום הכסף עצמו שניתן בהלוואה נקרא “קרן”. לעיתים הלווה מחוייב להחזיר למלווה רק את הקרן אך ברוב מוחלט של המקרים, צריך הלווה לשלם בעד הזכות להחזיק בכסף, תשלום נוסף מעבר להחזר הקרן. תשלום זה נקרא “ריבית”.

ריבית

במשפט אחד ניתן לומר כי ריבית היא מחירו של הכסף. הכוונה היא שריבית היא התשלום שאדם נדרש לשלם בעתיד עבור שימוש בכסף שניתן לו היום. כאשר אנו מפקידים כסף בחשבון חיסכון, כספנו צובר ריבית. אם הריבית השנתית היא 2.5% למשל, והפקדת 1,000 ₪, בתום השנה תקבל 1,025 ₪. על אותו עיקרון, אם לווית 1,000 ₪ לתקופה של שנה בריבית של 2.5%, בתום השנה תידרש להחזיר 1,025 ₪.

ריבית דריבית

אפקט הצמיחה של הריבית גורם לכך שסכום ההלוואה או ההשקעה גדל עם השנים כי כל פעימת ריבית מחושבת על הקרן ועל הריבית הצבורה. לדוגמה: הלוואה של 100 עם ריבית של 10% לאחר שנה גובה ההלוואה יהיה 110 (קרן 100 ועוד ריבית 10) בשנה שלאחר מכן גובה ההלוואה יהיה 121 כי 10% ריבית יחולו על 110. בשנה אחרי זה כבר יהיה 133 וכן הלאה. לאחר שבע פעימות סכום ההלוואה כבר כמעט יכפיל את עצמו. אם לא היה ריבית על הריבית זה היה לוקח 10 פעימות. חשוב לזכור שריבית דריבית יכולה לפעול לטובתכם כאשר מדובר בפיקדון או חסכון או לרעתכם כאשר מדובר על יתרת חובה (מינוס) או ריבית על הלוואה.

פיקדון בנקאי

קיימים סוגי פיקדונות רבים ומגוונים, אך בקצרה ניתן לומר, שפיקדון בבנק מאפשר לך להניח סכום כסף למשמרת לזמן קצוב, בו הכסף צובר ריבית. המועדים לפירעון הכסף או להפקדת סכומים נוספים בפיקדון תלויים בהגדרות שנקבעו מראש. קיימים פיקדונות שבועיים, חודשיים ואף רב שנתיים.

ריבית “פריים”

הפריים הוא שיעור הריבית הבסיסית בשוק כפי שנקבע על ידי בנק ישראל והוא משמש כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופיקדונות. לרוב הגורם המלווה מוסיף על ריבית הפריים מרווח, ונהוג לכנותו “פריים פלוס”. עם זאת, ייתכנו הלוואות בריבית נמוכה מריבית הפריים (מרווח שלילי, “פריים מינוס”), כמו לדוגמה בהלוואת משכנתא. בנק ישראל מפרסם בכל חודש את ריבית הפריים הרלוונטית, ולכן ריביות בהלוואות צמודות פריים אינן קבועות, ההחזר החודשי של הלווה משתנה בהתאם לריבית הפריים.

מדד המחירים לצרכן

מכונה גם “המדד”, מודד את שווי השקל מול סל מוצרים בסיסי (מזון, ביגוד, דלק וכד’). המדד הוא יחסי לממוצע המחירים בחודש הקודם (עולה ויורד). כך למשל, אם המדד הוא 0.5%, משמעו שממוצע המחירים בשוק עלה בחודש האחרון בחצי אחוז ולכן השקל נחלש. המדד בעצם עוזר להבין את ערך הכסף והאם ניתן לקנות יותר או פחות באותו הסכום ביחס לעבר. ניתן להצמיד עסקאות שונות למדד על מנת לשמור על ערך הכסף על פני השנים.

קרן פנסיה

תכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד שכיר ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עד פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה (או במקרה של נכות או מוות). הפנסיה לעובד תיקבע על בסיס הסכום שקרן הפנסיה שלו צברה במהלך שנות עבודתו עד גיל הפרישה. כאשר יגיע לגיל הפרישה יחלקו את הסכום שנצבר במספר חודשי החיים המשוער שנותר לו. חברות בקרן פנסיה היא חובה על פי חוק. כשכיר המעסיק והעובד משלמים 18.5% מגובה המשכורת לפי חלוקה של 6% העובד ו-12.5% המעסיק. עצמאי
מפריש הכל בעצמו.

משכנתא

הלוואה גדולה וארוכת טווח, על פי רוב היא ניתנת על ידי בנק ומטרתה היא רכישת נכס למגורים. הבנק לא היה נותן הלוואה בסכום כל כך גדול אם לא היה לו ביטחון שיוכל לקבל את הסכום בחזרה במקרה שהלווה לא ישלם. הביטחון של הבנק הוא שאם מקבל המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה (לפי מועדי התשלום המוסכמים), הבנק רשאי לקחת את הדירה הממושכנת ולמכור אותה כדי לכסות את החוב.

עמלות

עמלה היא תשלום לנותן השירות, הניתן בתמורה לעבודה הכרוכה במתן השירות. תשלום העמלה מצורף לעסקה בנפרד או נכלל במחירה. העמלה מחושבת כאחוז מסוים ממחיר העסקה או בסכום קבוע לעסקה. כך לדוגמה בבנק, עבור ניהול חשבון נגבים עמלות שונות.

תשואה

רווח על ההשקעה באחוזים. לדוגמה השקעה של 100 שלאחר שנה שווה 120 היא בעלת תשואה של 20%.

תזרים מזומנים

כמה כסף נכנס לחשבון בנק (זרם פנימה) וכמה כסף יצא מהחשבון (זרם החוצה) בתקופה מוגדרת, לדוג’ חודש. מדובר בכסף ממש ולכן נכסים כמו דירה או מניות לא נכללים בחישוב התזרים למרות שהם יכולים להיות שווים המון כסף. תזרים המזומנים משמש, בין היתר, לתכנון התקציב.

תקציב

תכנית המסייעת לתכנן הוצאות והכנסות בתקופה מסוימת לפני תחילת הפעילות. תכנון תקציב כולל פירוט של כל הפעילויות שידרשו הוצאה של כסף מהחשבון והקצאה של כסף לכל פעילות בהתאם לחישוב ההכנסות הצפויות כדי להבטיח שיהיה מספיק כסף כדי לשלם עבור כל הדברים שצריכים או רוצים.

ניהול כלכלי – הבחירה בידכם

בתור חיילים משוחררים, זכרו כי אתם יכולים להשפיע על עתידכם באמצעות פתיחת חיסכון היום. אתם בהחלט יכולים להתמקח עם הבנק בנוגע לדמי ניהול, לעמלות ולריביות, ואתם חופשיים להחליט היכן תרצו לנהל את ענייניכם הכספיים, וכיצד תעשו זאת. אל תתביישו לשאול ולבקש הסברים לגבי דברים שאינם ברורים לכם. העיקר – שתהיה לכם כניסה מוצלחת לאזרחות.

צפו: התנהלות כלכלית באזרחות: איך לשמור על הכסף שלכם?