המדריך לקריאת תלוש המשכורת

המדריך לקריאת תלוש המשכורת

רוצים להבין יותר לעומק את תלוש השכר שלכם, ממה הוא מורכב ועל מה מורידים בין הברוטו לנטו? קבלו את המדריך המקיף לקריאת תלוש השכר שלכם.

  באדיבות תומר יוגב תלוש השכר החודשי נשלכם ייראה תמיד באותו מבנה. יש מקומות עבודה שמשתמשים בתוכנות שכר שונות ולכן הפורמט קצת שונה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אז נצא לדרך להבין איך בנוי תלוש השכר?  

פרטי עובד ומעסיק

כאן מפורטים הנתונים שלכם ושל המעסיק ופרטי התשלום. הפרטים שלכם מגיעים מטופס 101 (“כרטיס עובד”) שאתם ממלאים עם תחילת העבודה ובתחילת כל שנה.  

תשלומים

בטבלה זו מפורטים כל התשלומים ששולמו לכם והטבות נוספות שקיבלתם. בעמודת “סכום התשלום” מפורטים התשלומים לזכות העובד, וזהו בעצם שכר הברוטו שלכם. שכר היסוד השכר הבסיסי המשולם לכם על פי החוזה. בנוסף, יכול להיות שמגיע לכם שכר על שעות נוספות ( 125% או 150% מהשכר הרגיל ועד 200% בימי מנוחה וחגים). לפעמים מוגדר השכר בצורה גלובלית, שבתוכו מגולמות השעות הנוספות. החזרי הוצאות בתוך הטבלה הזו יהיו גם החזרי ההוצאות של העבודה (כמו מונית לפגישה עסקית) והחזר נסיעות. אם העובד גר יותר מ -500 מטר ממקום העבודה מגיע לו החזר של עד עלות כרטיס מוזל (מחיר כרטיסייה) או כרטיס חופשי-חודשי, הנמוך מביניהם, עם תקרה של עד 22.60 ש”ח ליום. ניתן לסכם על סכום גבוה יותר בהסכם ההעסקה. דמי הבראה דבר נוסף שמופיע בסעיף זה הוא דמי הבראה (לפעמים הכל בתלוש אחד, בדרך כלל בקיץ, ולפעמים זה נפרס חודשי): תשלום של 378 ש”ח ליום על בין 5 ל-10 ימים בשנה, תלוי בוותק של העובד. דמי הבראה מתחילים לקבל אחרי שנה של עבודה רצופה במקום העבודה. כאן גם יצוינו הטבות שאתם מקבלים מהמעסיק, ועליהם אתם צריכים לשלם מיסים. כמו: רכב צמוד, טלפון נייד, ארוחות. שם ההטבה יצוין לרוב כ”שווי” או כ”זקיפה/זקופה”.

ניכויים  – איפה יורד הכסף ולאן הוא הולך?

כאן מופיעים הניכויים – כלומר ההורדות מהברוטו. אחרי חיסורים מהברוטו מתקבל השכר נטו החודשי. בניכויי הרשות יופיעו תשלומים שהעובד הסכים לשלם למעסיק מתוך שכרו, כמו החזר הלוואה. לאחר חיסור ניכויים נוספים אלה מהנטו מתקבל השכר הסופי לתשלום. מס הכנסה בעיקרון העיקרון של מס ההכנסה הוא שככל שאתם מרוויחים יותר כך תשלמו יותר מס. המס שיש לשלם מחושב באופן שנתי ובכל חודש מנכים מהמשכורת מס הכנסה לפי ההנחה שההכנסה החודשית תהיה זהה בהמשך השנה (שימו לב שאם זה לא ככה אתם צריכים לעשות תיאום מס). בתלוש השכר מופיע סך השכר החייב בתשלום מס הכנסה, תחת “חייב מ.ה.”, המחושב לפי סכום התשלומים וההטבות החייבים במס. ביטוח לאומי וביטוח בריאות דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מופיעים בתלוש, תחת “חייב ב.ל.”. בטבלת ניכויי החובה יופיעו הניכויים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות, תחת “ביטוח לאומי” ו-“דמי בריאות”.  דמי הביטוחים מבוצע על ידי המעסיק, כאשר חלק מדמי הביטוח הם על חשבונו וחלק מנוכה מהמשכורת שלכם. כמו מס הכנסה, גם ביטוח לאומי פועל בשיטת מדרגות, עד תקרת שכר של 44,020 ש”ח:
על חשבון העובד ביטוח לאומי ביטוח בריאות סה”כ
0-6,331 ש”ח (שיעור מופחת) 0.4% 3.1% 3.5%
6,332-44,020 ש”ח (שיעור מלא) 7% 5% 12%
 
על חשבון המעסיק ביטוח לאומי ביטוח בריאות סה”כ
0-6,331 ש”ח (שיעור מופחת) 3.55% 3.55%
6,332-44,020 ש”ח (שיעור מלא) 7.6% 7.6%
לעומת מס הכנסה, חישוב דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות נעשה על בסיס חודשי ולא על בסיס שנתי. מי שעובד ביותר מעבודה אחת צריך לעשות תיאום ביטוח לאומי כדי שלא יורידו לו באחת העבודות דמי ביטוח בשיעור המלא. פנסיה בתלוש השכר יופיע השכר המבוטח עבורו מתבצעות הפרשות לחיסכון פנסיוני תחת “שכר לקופ”ג”, וגובה הפרשות המעסיק תחת “קופ”ג מעביד-חודשי”. בטבלת ניכויי החובה יופיעו הפרשות העובד לחיסכון הפנסיוני, תחת שם המוצר/מוצרים אליהם מופרשים התשלומים. עובד זכאי לפטור ממס הכנסה ומתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הפרשות המעסיק לחיסכון הפנסיוני, עד גובה תקרה של 7.5% מהשכר המבוטח או 1,978 ש”ח בחודש, הנמוך מביניהם. עובד זכאי בנוסף גם לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% מהסכומים שהפריש לחיסכון הפנסיוני, עד תקרת הפרשות של 616 ש”ח בחודש, כלומר זיכוי של עד כ-216 ש”ח בחודש. גובה הזיכוי יופיע בתלוש בנתונים הכלליים החודשיים תחת “זיכוי גמל” ובטבלת הנתונים המצטברים יופיעו גם הזיכוי המצטבר מתחילת השנה וסך ההפרשות עבורן מגיע הזיכוי תחת “גמל 35%”. דוגמה: עובד משתכר 10,000 ש”ח בחודש, ומפריש לפנסיה 6%, שהם 600 ש”ח. העובד יקבל זיכוי מס בגובה 35% מההפרשות, כלומר 210 ש”ח. קרן השתלמות קרן השתלמות זו הטבה שמעסיק יכול לבחור לתת לעובדיו, אבל הוא לא מחויב לכך. ההפרשות לקרן ההשתלמות מתחלקות בין העובד למעסיק. העובד מפריש לרוב 2.5% מהשכר הקובע, והמעסיק מפריש 7.5% נוספים. הייחוד של קרן השתלמות הוא שניתן למשוך את הכסף שנחסך אחרי שש שנים לכל מטרה בלי לשלם מס. בתלוש השכר מופיע השכר הקובע להפרשות לקרן השתלמות תחת “שכר לקה”ל”.  

ניהול היעדרויות

בטבלה זו מפורטים הזכאות, הניצול והיתרה של ימי היעדרות מהעבודה. ימי חופשה עובדים זכאים ל12 ימי חופשה ב-5 השנים הראשונות בעבודה. אם התחלתם לעבוד באמצע השנה אתם זכאים לחלק היחסי לפי התקופה בה עבדתם והצבירה היא חודשית. בחלק ממקומות העבודה יש זכויות גדולות יותר: כמות גבוהה יותר של ימי חופשה שנתית, אפשרות לצבור ימי חופשה בין שנים , ניצול יתר של ימי חופשה על חשבון זכאות עתידית. התנאים יפורטו בחוזה שלכם. ימי מחלה עובדים זכאים לצבירת 18 ימי מחלה בשנה (1.5 ימים בחודש), ועד 90 ימים סך הכל (צבירה לאורך חמש שנים). העובד יכול לנצל את ימי המחלה על ידי הצגת אישור מחלה מרופא מקופת החולים שלו (ולא מרופא פרטי). על יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לתשלום, על ימי המחלה השני והשלישי זכאי העובד ל-50% משכרו הרגיל, ומהיום הרביעי זכאי לשכר מלא. יש מקומות עבודה בהם נהוג לקבל שכר רגיל כבר מהיום הראשון. אם העובד ניצל את כלל ימי המחלה שצבר הוא רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום. למעסיק אסור לפטר עובד בזמן מחלה. ימי מילואים מי שנקרא לשירות מילואים זכאי לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי על ידי הגשת טופס 3010 (טופס אישור ביצוע מילואים, נשלח לדוא”ל או מופק באתר המילואים). גובה התגמול מחושב לפי השכר הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים, יהיה לכל הפחות 199.56 ש”ח ליום ו-5,987 ש”ח לחודש, ולכל היותר 1,467.33 ש”ח ליום ו-44,020 ש”ח לחודש. עובד שכיר יגיש את טופס 3010 למעסיק, והמעסיק ישלם לעובד את השכר הרגיל שהיה משולם לו לולא שירת במילואים. המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי את התביעה על תגמולי המילואים והתגמולים ישולמו למעסיק. אם התגמול שקיבל נמוך מהשכר ששולם לעובד, המעסיק רשאי לנכות את ההפרש. אם התגמול שקיבל גבוה מהשכר ששולם לעובד, המעסיק ישלם לעובד את ההפרש. חופשה ללא תשלום עובד יכול, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום אם לא צבר מספיק ימי חופשה שנתית או שלא מעוניין לנצל אותם. תקופת החופשה לא נחשבת בקביעת זכויות התלויות בוותק כמו דמי הבראה, אך השבועיים הראשונים כן נחשבים לוותק לצורך חישוב פיצויים, והתקופה כולה לא פוגעת בעצם הזכאות לפיצויים. במהלך החופשה ללא התשלום לא יתבצעו הפרשות לביטוחים פנסיוניים ולכן העובד עלול לאבד זכויות עקב קטיעת הרצף הביטוחי. לאחר חמישה חודשים ללא הפקדות הביטוחים ותקופות אכשרה שצבר יפסקו, לכן גם במהלך חל”ת ארוכה מומלץ להפקיד כספים לקופת הפנסיה ישירות.

נתונים כלליים חודשיים

  בחלק זה של התלוש מופיעים נתונים סיכומיים על חודש העבודה: – הוותק השלכם, אחוז המשרה, הדירוג והדרגה (אם יש). – תעריפי שכר הבסיס של שלכם – ימי ושעות העבודה בפועל בחודש – סכומים סופיים חודשיים: שכר ברוטו, סך הניכויים, שכר נטו (ברוטו פחות ניכויים), סך הכסף החייב במס, סך הכסף החייב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, סך הפרשות המעסיק לקופות והשכר עבורו בוצעו ההפרשות (גמל, פיצויים, קרן השתלמות), ומה הסכום הסופי שתקבלו בסוף בבנק. – מספר נקודות הזיכוי למס וערך הזיכוי המתקבל בעבורן, תחת “זיכוי אישי”, וכן פרטים לגבי זיכויים, ניכויים ופטורים נוספים המגיעים לכם, ומידע על תיאום מס אם נעשה.  

נתונים מצטברים

כאן מופיעים הנתונים המצטברים מתחילת השנה עד החודש עבורו הופק התלוש (כולל). לכל נתון בטבלה מופיע במקום אחר בתלוש גם הערך עבור החודש הנוכחי. מכיוון שחישובי מס הכנסה מתבצעים באופן שנתי, יש חשיבות לנתונים המצטברים לאורך השנה הקלנדרית. בטבלת הנתונים המצטברים ניתן למצוא גם את הסכום החייב במס, את הזיכויים והניכויים, ואת המס ששולם באופן מצטבר מתחילת השנה הקלנדרית.  

מידע אינפורמטיבי

על התלוש מופיע מידע אינפורמטיבי כללי לגבי שכר המינימום וימי ושעות תקן חודשיות. בחודש עבודה יש 21.67 ימי תקן ו-182 שעות תקן, בשבוע עבודה יש 42 שעות תקן, ביום עבודה יש בממוצע 8.4 שעות תקן (בשבוע עבודה בן חמישה ימים מוגדרים ארבעה ימים באורך 8.6 שעות ויום אחד באורך 7.6 שעות).  

צפו בסרטון:  איך קוראים את תלוש המשכורת?