קרנות ומלגות

מלגות לסטודנטים: סיוע במימון התואר

בכדי לעודד את ההשכלה הגבוהה בישראל ישנם גופים רבים המציעים מלגות לסטודנטים במהלך שנות לימודיהם. המלגות נותנות סיוע כספי לסטודנטים במגוון דרכים, החל ממלגות קיום חודשיות, דרך מלגות התנדבות ועד מלגות המממנות את כל התואר הראשון.

איזה סוגי מלגות יש?

אפשר לחלק את המלגות לסטודנטים לכמה קטגוריות:

קרנות רבות תומכות בחיילים משוחררים ומעניקות להם מימון לימודים חלקי או מלא. בין הקרנות המעניקות מלגות לחיילים משוחררים: ארגון ידידי צהל בארה”ב FIDF: מלגת IMPACT, קרן גרוס לעידוד חיילים משוחררים, קרן הישג, קרן איסלר ומלגת מפעל הפיס לחיילים משוחררים.
ניתן למצוא מלגות כאלו כאן

 מלגות הניתנות על בסיס הישגים בבחינת הבגרות או בפסיכומטרי. מוסדות לימוד רבים מעניקות מלגות הצטיינות כדי למשוך אליהם סטודנטים איכותיים. בין מעניקי מלגות ההצטיינות: המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז האקדמי קריית אונו, מכללת אורנים, הטכניון, אוניברסיטת חיפה ועוד.

עולים חדשים, בני עדות שונות ובני מיעוטים זכאים למלגות על פי מוצאם. בין המלגות על פי מוצא ניתן למצוא את מלגת המשרד לעלייה וקליטה, הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו, קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם, האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות ועוד.

סטודנטים מאזור הפריפריה החברתית והגאוגרפית יכולים לקבל מלגת לימודים. כמו כן ישנן רשויות המעניקות לבני המקום מלגות. בין הקרנות המעניקות מלגות על בסיס מקום מגורים: הרשות לפיתוח ירושלים, ארגון הקבלנים והבונים ראשון לציון והקרן לעידוד השכלה גבוהה.

מלגות אלו אינן קשורות למצב הסוציו-אקונומי של בסטודנט והן מותנות בעשייה חברתית-התנדבותית. בין הקרנות המפעילות מלגות חברתיות ניתן למצוא את פרויקט פר”ח, ארגון ידידים, עמותת איילים, סטודנטים למען אזרחים וותיקים של התאחדות הסטודנטים והמשרד לשיוויון חברתי ועוד.
ניתן למצוא מלגות כאלו כאן