עבודה מועדפת

כל המידע על עבודה מועדפת

אמ;לקו לי

עבודה מועדפת, או בשמה הרשמי עבודה נדרשת, היא עבודה במקצועות מסוימים נדרשים במשך 6 חודשים, במתכונת של משרה מלאה (8 שעות ביום), שלאחריה מקבל המשוחרר מענק חד פעמי של כ-10,481 ש”ח.  

את העבודה צריך להתחיל במהלך השנה הראשונה לשחרור ולסיים עד לשנתיים מסיום הצבא. עבודה מועדפת ניתנת גם למשרתי שירות לאומי

יש מקצועות מסוימים שהוגדרו על ידי המדינה כנדרשים, בהם קיימת הזכאות למענק, כמצוין מטה. בכל מקרה לפני תחילת העבודה, כדאי לבדוק מול הביטוח הלאומי שהעבודה שבחרתם אכן הוכרה כעבודה נדרשת לחיילים משוחררים.

טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלויות הזכאים לגמלת הביטוח הלאומי בבית, או טיפול וסיוע לבעלי מוגבלויות בבית חולים סיעודי, מעון יום שיקומי, מוסד לטיפול סוציאלי,  או מוסד לטיפול משולב, לטיפול במכורים לסמים.
מלצרות, חדרנות, צוות בידור, עבודת אבטחה, עבודה בבריכה וניקיון, בבתי מלון, בתי הארחה, אכסניות נוער ואירוח כפרי.

עבודה במוסך, מחסנאי, עבודות מסגרות וריתוך, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות, ייצור רכיבים במפעלים המוכרים כמפעלי תעשייה,  חייטות ותפירה, גזרנות, תפירת עור, עבודה בבתי דפוס, עבודה במאפיות, ייצור תפאורות ושלטים ועוד.
בניית ושיפוץ מבנים, גינון, סלילת דרכים, עבודות עפר, הצבת עמודי תאורה, פוליש, הדבקת שטיחים, עבודות מדידה, הדברה.
עבודה בחקלאות במשתלות, גד”שים, חממות, בתי אריזה, חוות חקלאיות וחוות לגידול בעלי חיים.
תדלוק, שטיפת מכוניות, תיקון פנצ’רים ונהגי מכליות דלק.

גובה המענק המלא הוא 10,481 ₪, (נכון לינואר 2023). אם קיבלת דמי אבטלה ב 11 חודשים שקדמו לתחילת העבודה המועדפת ישולם לך מענק בשיעור מופחת.

בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימים לפחות) ולקבל מענק חלקי בסכום של   6,987 ₪ (נכון לינואר 2023). ניתן להשלים את 100 ימי העבודה בחקלאות ב- 4 חודשי עבודה במשרה מלאה ועד 8 חודשי עבודה במשרה חלקית.

מי שעבד בעבודה מועדפת לתקופה הקצרה מ- 6 חודשים, יהיה זכאי, באחד מהתנאים הבאים למענק חלקי. המענק יחושב באופן יחסי על פי מספר הימים בהם עבד בעבודה המועדפת.

 • אי התאמה מבחינת מרחק – הינך עובד בעבודה מועדפת המרוחקת לפחות 60 ק”מ מביתך (כפי שמעודכן בת.ז. שלך) והמעסיק אינו מספק עבורך מקום לינה ללא תשלום או הסעה מדי יום מביתך וחזור.
 • אי התאמה מבחינת מקצוע – אם הינך בעל תעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד התמ”ת, כמו לדוגמא: טכנאי, חשמלאי וכדומה, ואתה עובד בעבודה שאינה במקצוע זה. לדוגמא:  אתה עובד כמאבטח במפעל ואתה רשום כטכנאי במשרד התמ”ת.

כדי לקבל את המענק החלקי עליכם לעבוד לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורכם, או 3 חודשים רצופים בין החודשים ה- 22-24 מיום שחרורכם משירות החובה.

מוגבלויות הזכאים לגמלת הביטוח הלאומי בבית, או טיפול וסיוע לבעלי מוגבלויות בבית חולים סיעודי, מעון יום שיקומי, מוסד לטיפול סוציאלי,  או מוסד לטיפול משולב, לטיפול במכורים לסמים.

מלצרות, חדרנות, צוות בידור, עבודת אבטחה, עבודה בבריכה וניקיון, בבתי מלון, בתי הארחה, אכסניות נוער ואירוח כפרי.

עבודה במוסך, מחסנאי, עבודות מסגרות וריתוך, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות, ייצור רכיבים במפעלים המוכרים כמפעלי תעשייה,  חייטות ותפירה, גזרנות, תפירת עור, עבודה בבתי דפוס, עבודה במאפיות, ייצור תפאורות ושלטים ועוד.
בניית ושיפוץ מבנים, גינון, סלילת דרכים, עבודות עפר, הצבת עמודי תאורה, פוליש, הדבקת שטיחים, עבודות מדידה, הדברה.
עבודה בחקלאות במשתלות, גד”שים, חממות, בתי אריזה, חוות חקלאיות וחוות לגידול בעלי חיים.
תדלוק, שטיפת מכוניות, תיקון פנצ’רים ונהגי מכליות דלק.

 • עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה מועדפת. (על פי ביטוח לאומי בלבד ולא על פי מה שהמעסיק מבטיח לכם)
 • מינימום תקופת עבודה . עבדת 6 חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) באחת מהעבודות שהוכרו כעבודה מועדפת, וזאת במהלך 24 חודשים מיום שחרורך משירות החובה.
 • העבודה צריכה להיות במשרה מלאה (עפ”י הנהוג במקום העבודה) וצריך לעבוד 150 יום לפחות.
 • מספר ימי עבודה בחודש . עליך לעבוד עד 25 ימי עבודה בחודש. במידה ועבדת מעבר לכך – אותם ימים לא יוכרו לחישוב 150 ימי המועדפת .
 • עבודה מועדפת ביותר ממקום אחד . לידיעתך, ניתן לעבוד בשני מקומות עבודה הנחשבים כמועדפת במקביל, אולם חשוב לוודא כי בסך הכול לא תעבוד יותר מ- 25 ימי עבודה בחודש, כי מעבר לכך, אותם ימים לא יכללו בחישוב ימי המועדפת לקבלת המענק.
 • 6 חודשים. אם השלמת את 150 הימים הנדרשים בתקופת זמן הפחותה מ- 6 חודשים, לא תהיה זכאי למענק.
 • השלמת עבודה ב 12 חודשי עבודה. את 150 ימי העבודה הנדרשים יש להשלים בלא יותר מ-12 חודשי עבודה. ימי העבודה יכולים להיות רצופים או לא רצופים ואצל יותר ממעסיק אחד, אך יש לצבור אותם במקסימום 12 תלושי שכר, אחרת לא תהיה זכאי למענק. לדוגמא, אם עבדת במועדפת חודש כן חודש לא, במשך 12 חודשים, והשלמת את 150 הימים – תהיה זכאי למענק. אם עבדת במשך 10 חודשים, בכל חודש 15 ימים – תהיה זכאי למענק. אם עבדת 10 ימים במשך 15 חודשים – לא תהיה זכאי למענק.

במידה והתחלת לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה ממועד השחרור שלך, יהיה עליך לעמוד בדרישת זכאות לדמי אבטלה. המשמעות לכך היא כי תידרש להראות לביטוח הלאומי כי צברת 12 חודשי עבודה מלאים לפחות, במהלך 18 החודשים האחרונים. חודשי העבודה אינם צריכים להיות רצופים ויכולים להיות אצל יותר ממעסיק אחד. במידה ובתקופת העבודה נכללים ימי שירות סדיר, שירות קבע או מילואים, הם יחושבו במניין ימי העבודה.

 • ללא זכאות לאבטלה. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה שלאחר שחרורך, אינך נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה.
 • זכאות לאבטלה. אם התחלת לעבוד בעבודה מועדפת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, עליך להיות זכאי לדמי אבטלה ביום תחילת העבודה המועדפת. לכן, מומלץ ביותר כי תצבור אפילו יום עבודה אחד במסגרת השנה הראשונה לשחרורך על מנת שלא תזדקק לאותה זכאות לדמי אבטלה.

מהמעסיק, או מהמעסיקים (במקרה שעבדתם בכמה עבודות) תצטרכו לדרוש את הטופס החתום ובו ההצהרה כי עבדתם אצלם בעבודה מועדפת במשך מספר הימים שעבדתם.

עם הטופס מהמעסיק ועם טופס התביעה למענק יש לגשת לסניף הביטוח הלאומי. זאת לאחר 6 חודשי עבודה מלאים, ולא יאוחר מתום מתום 42 חודשים מיום השחרור מהשירות הצבאי הסדיר.

יש לצרף לתביעה יש לצרף צילום של תעודת השחרור משירות סדיר ולהקפיד שבגב הטופס יציין המעסיק, במקום המיועד לכך, את סוג העבודה והתפקיד שבוצע וכן מספר ימי העבודה בכל חודש.

הגשת טופס התביעה לביטוח לאומי

ישנה אפשרות להגיש את התביעה באמצעות טופס מקוון, כולל המסמכים הנלווים, בהתאם להנחיות המפורטות באתר הביטוח הלאומי. דרכים נוספות הן לשלוח או למסור את טופס התביעה והמסמכים הנוספים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם או להגיש את התביעה עם המסמכים הנלווים באמצעות שליחת פקס לסניף.

2