תיאום ביטוח לאומי

תיאום ביטוח לאומי: מה זה ואיך עושים את זה?

אם אתם עובדים בשתי עבודות במקביל או יותר, על פי חוק הביטוח הלאומי, מנכים ממשכורתך דמי ביטוח לאומי בשיעור מלא. כלומר, יורידו לך דמי ביטוח לאומי מכל עבודה בנפרד בשיעור מלא, או אפילו בשיעור גבוה יותר. כדי שזה לא יקרה עליך לעשות תיאום ביטוח לאומי.

שים לב – תיאום ביטוח לאומי הוא לא תיאום מס. מול מס הכנסה תצטרך לעשות תיאום, על מנת שלא יורידו לך שכר כפול. רוב האנשים לא יודעים שגם ביטוח לאומי מנכה לך שיעור גבוה ביותר אם לא תעשה תיאום.

מי יכול לעשות תיאום ביטוח לאומי?

תיאום הביטוח הלאומי מיועד לאדם העובד שני מקומות עבודה או יותר במקביל, ואשר עומד באחד התנאים הבאים:

  • שכרך אצל המעסיק העיקרי נמוך מ- 60% מהשכר הממוצע – 6,331 ש”ח (החל ב- 01.01.2020).
  • מי שהכנסתו החודשית הינה למעלה מ- 44,020 ₪ (קצת פחות סביר למשוחררים טריים..)

תיאום באינטרנט או דרך המעסיק

כדי לערוך את תיאום הביטוח הלאומי עבור השנה הנוכחית, וכדי שהמוסד לביטוח לאומי לא יגבה ממך יותר תשלום כפול, תצטרך להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, או למלא “את המסמך הבא ולהגיש אותו למעסיק המשני בתחילת שנת המס (ינואר) או עם תחילת העבודה אצל המעסיק. המעסיק המשני יעדכן בתוכנת השכר שלו את סכום הכנסתך אצל המעסיק הראשי ויקבל אישור לגבי גובה הסכום שעליו לנכות ממשכורתך אצלו.

ניתן לבצע תיאום ביטוח לאומי באינטרנט, דרך אתר הביטוח הלאומי, עבור שנים אחורה רטרואקטיבית. כלומר, גם אם שכחת לבצע תיאום ביטוח לאומי תוכל לעשות זאת בלחיצת כפתור לעד 7 שנים אחורה. שים לב שבמועד בקשת התיאום יש לביטוח הלאומי את כל נתוני השכר שלך מהשנים הקודמות, באמצעות טופס 126 שהגישו עליך המעסיקים.